Споделянето на карти онлайн – по-лесно от когато и да е било

Готови ли сте да преминете на следващото ниво с уеб базирани ГИС за Вашите пространствени данни?

Нуждаете се от конкретни пространствени и икономически параметри на Вашите строителни идеи?

Остойностете ги с предпроектните проучвания на нашите урбанисти, изследователи и ГИС анализатори.

Вашите пространствени данни са в очакване да Ви предоставят отговори?

Оставете техническите подробности на нашите ГИС експерти и ГИС анализатори.

Затрупани сте с пространствена и картографска информация?

Нашите ГИС експерти могат да направят възможно взимането на решения във Вашата организация.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Уеб базираните ГИС решения създават условия за онлайн споделяне на карти и материали като shapefiles, растерни изображения, сканирани карти, пространствени данни и статистическа информация с възможност за определяне на нива на достъп за дадена целева група.

Научете повече ->

Разработваме карти с цел улеснен функционален, демографски, социално-икономически, клъстерен и локационнo-алокационен анализ, както и за оценка на рискa от наводнения и други бедствия. Разработваме карти за анализ и оценка и на релефа, ослънчаване и "горещи точки".

Научете повече ->

(Геокодиране) локализиране на адреси, координати и местоположения по изготвени списъци. След това геореферираме - "подравняване" на точки, имоти и карти към налични географски координатни системи в ГИС.

Научете повече ->

Компанията предлага оценка на потенциала за развитие на имот/и, които притежавате, с цел набиране на пълна информация и предотвратяване на загуби, неочаквани разходи, ниска доходност и ниска възвръщаемост на инвестициите.

Научете повече ->

Мотивираното предложение за ПУП е процедурен документ, който се подава от собственика на имота до кмета на общината с цел издаване на разрешение за изработване на ПУП или разрешение за промяна на действащ ПУП.

Научете повече ->

Разработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), план за регулация (ПУП-ПР), план за улична регулация (ПУП-ПУР), план за застрояване – (ПУП-ПЗ) и работен устройствен (РУП) с обхват един или няколко имота.

Научете повече ->

ОТЗИВИ

Немислимо е да отидем на друго място при задачи свързани с ГИС.

Компания за устройствено планиране

… както обикновено – перфектни резултати.

Архитектурно студио

Картите са невероятни. Благодарим ви за положените усилия.

Компания за стратегическо планиране

Вашите инструменти за автоматизация намалиха 10 пъти времето за докладване.

Бизнес консултант

ЗАЩО НИЕ?


30+ проекта

в сферата на стратегическото и устройствено планиране за последните 3 години


ГИС награда

за приложение на ГИС технологиите, от ЕСРИ България