Какво е необходимо да се подобри в населеното място, в което живееш?
В кое населено място тези недостатъци са вече решени?
Как са го постигнали?

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Визия, мисия, приоритети, цели, бюджет и програма за реализация "стъпили на солидни" анализи и оценки на настоящите позиции и ресурси, с цел увеличаване позитивните резултати от Вашите инвестиции.

Read More

Компанията предлага оценка на потенциала за развитие на имот/и, които притежавате, с цел набиране на пълна информация и предотвратяване на загуби, неочаквани разходи, ниска доходност и ниска възвръщаемост на инвестициите.

Read More

Изработване на общ устройствен план състоящ се от записка, зониране и териториално планиране. Основаваме взимането на решенията на детайлни демографски, социално-икономически и инфраструктурни анализи и прогнози.

Read More

Разработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), план за регулация (ПУП-ПР), план за улична регулация (ПУП-ПУР), план за застрояване – (ПУП-ПЗ) и работен устройствен (РУП).

Read More

С разработването на план за градско възстановяване и развитие се създават интегрирани решения на проблемите в градската среда. Те трансформират деградиращи социално-икономически процеси в нови възможности за растеж.

Read More

Ние съдействаме на туристическия бизнес да обогати портфолиото от опознавателни и туристически продукти и услуги с интегриране на местните, исторически, културни и екологични ресурси.

Read More

ОТЗИВИТЕ

Немислимо е да отидем на друго място при задачи свързани с ГИС.

Компания за устройствено планиране

… както обикновено – перфектни резултати.

Архитектурно студио

Картите са невероятни. Благодарим ви за положените усилия.

Компания за стратегическо планиране

Вашите инструменти за автоматизация намалиха 10 пъти времето за докладване.

Бизнес консултант

ОДОБРЕНИЯТА

30+ проекта

в сферата на стратегическото и устройствено планиране за последните 3 години

ГИС награда

за приложение на ГИС технологиите, от ЕСРИ България