Споделянето на карти онлайн – по-лесно от когато и да е било

Готови ли сте да преминете на следващото ниво с уеб базирани ГИС за Вашите пространствени данни?

Нуждаете се от конкретни пространствени и икономически параметри на Вашите строителни идеи?

Остойностете ги с предпроектните проучвания на нашите урбанисти, изследователи и ГИС анализатори.

Вашите пространствени данни са в очакване да Ви предоставят отговори?

Оставете техническите подробности на нашите ГИС експерти и ГИС анализатори.

Затрупани сте с пространствена и картографска информация?

Нашите ГИС експерти могат да направят възможно взимането на решения във Вашата организация.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Компанията предлага оценка на потенциала за развитие на имот/и, които притежавате, с цел набиране на пълна информация и предотвратяване на загуби, неочаквани разходи, ниска доходност и ниска възвръщаемост на инвестициите.

Научете повече

Разработваме карти с цел улеснен функционален, демографски, социално-икономически, клъстерен и локационнo-алокационен анализ, както и за оценка на рискa от наводнения и други бедствия. Разработваме карти за анализ и оценка и на релефа, ослънчаване и "горещи точки".

Научете повече

(Геокодиране) локализиране на адреси, координати и местоположения по изготвени списъци. След това геореферираме - "подравняване" на точки, имоти и карти към налични географски координатни системи в ГИС.

Научете повече

Ще Ви помогнем да архивирате купчините хартия,чрез векторизиране и дигитализиране на растерните изображение, картите, чертежите или документите. След това ще ги внедрим в напълно функционални ГИС бази данни.

Научете повече

Визия, мисия, приоритети, цели, бюджет и програма за реализация "стъпили на солидни" анализи и оценки на настоящите позиции и ресурси, с цел увеличаване позитивните резултати от Вашите инвестиции.

Научете повече

Изработване на общ устройствен план състоящ се от записка, зониране и териториално планиране. Основаваме взимането на решенията на детайлни демографски, социално-икономически и инфраструктурни анализи и прогнози.

Научете повече

Разработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), план за регулация (ПУП-ПР), план за улична регулация (ПУП-ПУР), план за застрояване – (ПУП-ПЗ) и работен устройствен (РУП).

Научете повече

С разработването на план за градско възстановяване и развитие се създават интегрирани решения на проблемите в градската среда. Те трансформират деградиращи социално-икономически процеси в нови възможности за растеж.

Научете повече

ОТЗИВИ

Немислимо е да отидем на друго място при задачи свързани с ГИС.

Компания за устройствено планиране

… както обикновено – перфектни резултати.

Архитектурно студио

Картите са невероятни. Благодарим ви за положените усилия.

Компания за стратегическо планиране

Вашите инструменти за автоматизация намалиха 10 пъти времето за докладване.

Бизнес консултант

ЗАЩО НИЕ?


30+ проекта

в сферата на стратегическото и устройствено планиране за последните 3 години


ГИС награда

за приложение на ГИС технологиите, от ЕСРИ България