Векторизиране и дигитализиране - значение, процес и ползи

Векторизирането и дигитализирането ще Ви помогнат да превърнете всяка купчина от хартия, документи и карти в добре структурирана и класифицирана географска информационна система (ГИС) и база данни. Ще получите по-добър и по-бърз достъп, контрол и използваемост, които не могат да се постигнат в склада на вашия офис.

Какво е векторизиране?

Този процес конвертира хартиени копия на карти или растери (снимки) във векторни данни - списък от точки, линии и полигони в слой с всички необходими атрибути в дадена географска координатна система. Разбира се, информацията може да се съхранява в ГИС база данни, за да се усвои аналитичния потенциал на тази информация.

Какъв е процеса на векторизиране?

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ

на наличните карти и материали на дигитален носител.

ВЕКТОРИЗИРАНЕ

на данните от снимки в точки, линии и полигони и организиране на данните т.е. на атрибутите, които биха били необходими в бъдеще,

АТРИБУТИ

добавяне на допълнителна информация или обвързване с базата данни.

Каква е разликата между дигитализиране и векторизиране?

Дигитализирането е буквално сканиране на наличната информация от хартиен носител на комютър, докато векторизирането е представяне на информацията във векторен формат, която може допълнително да се обработва в разлини формати и софтуери (в.ч. .shp files, .cad files, съхранение в бази данни).

С този подход ще разширите възможностите си за по-сложни анализи на наличната информация, както и за по-добър контрол и за по-големи стратегически и управленски възможности във Вашата организация. На края, но не и на последно място, тази информация може да се обвърже с други типове информация таблици, списъци и т.н.

Как този подход ще Ви помогне?

Фокус върху важното – взимането на решения

Оставете подобряването на точността, подравняването, систематизирането и обработката на Вашите пространствени данни на нашите ГИС експерти.