ГЕОКОДИРАНЕ

Въведение

Геокодиране е всяка трансформация от текстово описание на местоположение (адрес, име на конкретна локация,  списъци от обекти и т.н.) в географски координати. Това ще Ви позволи да локализирате всеки обект върху земната повърхност, а в допълнение и да ги обвържете с вече, налична географска и статистическа информация..

Геокодирането позволява на доставчици, куриерски, логистични и транспортни компании да достигнат до точно подадения адрес на своите клиенти, да подобрят маршрутното си разписание и да оптимизират транспортните си разходи. В допълнение, тази услуга е изключително важна за локализация на конкуренцията и предотвратяване на недостиг от клиенти при стартиращи локални бизнеси, разрастване на търговската мрежа и оптимизация на клоновата мрежа.

В Urban Mapper се стремим да предоставим геокодиране като услуга, която да Ви позволи прецизно да достигате до местата, които Ви интересуват, да обвързвате данните с друга налична информация, а това от своя страна означава да взимате информирани решения за средата, в която оперирате или искате да развивате.

 

 

 

_

Отличителни характеристики

Контекст

… от статистическа информация от свободно публикувани източници на данни или Ваши частни данни, а чрез това да разширите възможностите си за взимане на информирани решения за средата, в която оперирате.

Географска точност

… дава възможност да доставите Вашите продукти на точното място, да изпълните поръчките на Вашите клиенти, без излишно забавяне и да намерите оптимално най-краткия маршрут за доставка.

Обектна обвързаност

… можете да обвържете геодираната информация с вече налични данни и да извлечете косвена информация, като административно-териториално делене, имотна, морфологична или друга според наличните данни.

 

 

 

_

Искате ли да достигнете до адреси с географска точност?

направете Вашето запитване сега

 

 

 

_

Приложение на продукта

Доставчици и куриери

... получават възможността да достигнат до коректното местоположение, без да губят излишно време в намирането им.

Логистични компании

... да намерят оптимално най-краткия маршрут за ежедневното обхождане на множество предварително подадени адреси на клиенти и доставчици.

Стартиращи бизнеси

... да локализират конкуренцията в населеното място, в което искат да оперират, а с това и да подсигурят необходимия брой клиенти гарантиращи функционирането на бизнеса.

Разрастващи се бизнеси

... ключово при подбор на нова локация за разширяване на мрежата от обекти на вече изградени бизнеси, но все пак с необходимост да подсигурят необходимия клиентски поток.

 

 

 

_

Техническа информация

Автоматизирано геокодиране

... разработваме и прилагаме множество софтуерни решения за автоматизирано геокодиране на адреси на местно и международно ниво, с което да се редуцира единичната цена за запис.

Автоматизирано обратно геокодиране

... провеждаме проверка за геокодиране от географски координати към физически адрес, за да валидираме първоначалния процес и да подобрим качеството на информацията.

Логически проверки

... прилагаме логически проверки за частни случай, установени грешки и други несъответствия, за да отстраним евентуални неточности от първоначално подадената информация.

Ръчно геокодиране

... в краен случай, при установяване на груби грешки в първоначално подадената информация се прибягва и до ръчно геокодиране.

 

 

 

_

Свързани продукт

Последвайте линковете по-долу и открийте още свързани продукти на компанията Urban Mapper..

Геореферирането "подравнява" точки, имоти и карти към налични географски координатни системи в ГИС.

Научете повече ->