Вие сте:

Вие сте бизнес собственик или ръководител на малък екип. Работите в динамична среда и сте погълнати от оперативни задачи. Поставили сте си за цел да придобиете нови активи или да подобрите стопанисването, управлението и проследяването на вече придобити/ налични активи. За Вас е важно да направите дейността си по-устойчива на външни и вътрешни рискови фактори (като кризи, напускане на ключови кадри, загуба на ценна оперативна информация).

Вашите предизвикателства са:

Вашите предизвикателства са свързани с избор на най-подходящата опция за придобиване на даден актив, с поддържането на актуален регистър на всички блага с които оперирате (мрежи, съоръжения, имоти, превозни средства и т.н.). Често пъти не знаете как да намерите даден актив, гадаете за състоянието му и зависите от уменията на конкретен служител за набавяне на ключова информация. За Вас става все по-голямо предизвикателство да предоставяте качествена услуга на пазара (поради, времеемки технически задачи).

Вие имате потребност от:

Това, от което се нуждаете най-много сега, са доказани работещи методологии за управление на активите по време на целия им “жизнени цикъл” – преди придобиване, след придобиване и преди продажба. Вие се нуждаете от безпристрастна оценка на потенциални възможности за придобиване на нови активи, чрез което да не загубите пари или поемате непредвидени рискове. Вие се нуждаете от географска информационна система с консолидирана информация за Вашите активи, вида им, разположение, състояние, извършвани профилактики, ремонти, възраст, документация и много други според потребностите Ви, чрез което да не зависите от знанията и уменията на конкретни служители и да ви позволи да управлявате цялостното мрежата от активи.

 

 

 

_

ОТЗИВИ

 

 

 

_

ЗАЩО ДА НИ ПРЕДПОЧЕТЕТЕ?

Опознавателен туризъм

Ние сме помогнали с ГИС и проучвания на една от най-популярните организации за туристически обиколки в София.

Съхраняване на природата

Съдействали сме на малки НПО в мониторинг на дърветата в 6 от най-големите паркове в София

30+ проекта

в сферата на стратегическото и устройствено планиране за последните 3 години

Пълна проектантска правоспособност

по устройствено планиране, от Камарата на архитектите в България (КАБ)

ГИС награда

за приложение на ГИС технологиите, от ЕСРИ България

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ