Географски информационни системи (ГИС)

Географски информационни системи (ГИС) – абревиатура, значение, описание и ползи

ГИС е информационна система включваща софтуер, хардуер, данни, бази данни, потребители и процедури (методи) необходими на потребителите да събират, управляват и анализират географска информация. Най-голямото предимство на този тип информационни системи е възможността да се комбинират различни видове информация с географски местоположения. В резултат е възможно да се прилагат статистически процедури. Това позволява по-добро разбиране на географските модели и значимостта, с която се появяват.

Този вид системи имат два ключови компонента – географските данни и потребителите. Необходимо е потребителите да са запознати със софтуера и процедурите. Така става възможно качването на информация в системата, нейното валидиране, георефериране и описване.