Детайли за компанията

Визия, мисия и детайли за ценностите на компанията

Урбан Мапър ЕООД е компания за стратегическо и градско планиране (градоустройство). Помагаме на обществото, бизнеса и собствениците на имоти да достигнат пълния потенциал на своите идеи в името на техните по-добър начин на живот и по-висока възвръщаемост на инвестициите. Създаваме и прилагаме пространствени решения с помощта на географските информационни системи (ГИС), а взимането на решения е основано на демографски, икономически, социални, инфраструктурни и др. анализи и прогнозиране.

Визия:

Просперитет, мобилност и екологична устойчивост в нашите населени места за сегашните и бъдещите поколения.

Мисия:

Да предоставим стратегическо и устройствено планиране, което да фокусира нашите инвестиции за да постигнем позитивен мултипликационен ефект за всички.

Да подобрим и разнообразим нашите транспортни, комуникационни и инфраструктурни мрежи.

Да създадем и приложим по-добри екологично устойчиви модели в нашите населени места.

Ценности:

 Професионално отношение във всички услуги и продукти, които предоставяме на нашите клиенти.

 Диалог и уважение с нашите клиенти и служители в компанията.

 Фокус върху целите на нашите клиенти.

 Прозрачност в комуникацията.

 Гъвкавост при обслужване на клиенти, както и в самата компания.