Дистанционни изследвания

Дистанционни изследвания – значение, описание и подход

Дистанционни изследвания е процес на събиране на информация за физически обекти, чрез снимки и разнообразни по вид сензори. По същество представлява измерване на електромагнитните характеристики на повърхността на тези обекти без реално да имаме контакт с тях. Събирането на тези снимки става чрез сателити, самолети и дронове, докато за сензорите е необходимо да се поставят в изучаваната зона. Сензорите най-често имат Wi-Fi връзка с предавателна станция в средата на една изучавана зона.

Подход

Подхода е широко разпространен за мониторинг на климатичните условия, екологичен контрол, класификация на земното покритие и градски анализи. При всички положения се използва ГИС като платформа за управление на данните и анализите им.