Картографиране и пространствени анализи

С картографиране и пространствени анализи осигуряваме решения на въпросите и проблемите, които са възникнали в работния процес на нашите клиенти. Стремим се непрекъснато да сме "в крак" с най-новите методи в индустрията. Отправете ни предизвикателство и времева рамка.

Какво е пространствен анализ?

Пространствените анализи прилагат статистически процедури и анализи за даден географски район. Създава се възможност за картографиране на обекти, места и дейности и се установява, дали формирането им е по случайност или има определен модел на поведение.

Какъв е процеса на картографиране и пространствени анализи?

ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОС

(формулирано като въпрос) със съдържание от каква информация се нуждаете.

РАЗБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

яснота от какъв тип са наличните данни, с които работим.

ИЗБИРАНЕ НА МЕТОД

оптимален подбор, тъй като винаги има повече от един начин, за да се свърши работа.

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

следване на стъпките в използвания метод.

РЕЗУЛТАТИ

резултатите могат да се визуализират като карта, графика, таблица или друго.

АНАЛИЗ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

последната и най-важната стъпка по анализиране и интерпретиране на данните.

Картографирането и пространствените анализи Ви позволяват да установите местоположението на някаква дейност и да разберете по-добре контекста, в който оперира или ще оперира Вашият бизнес (политически, социално, демографски, образователно, екологично и т.н.). Също така получавате потвърждаване или отхвърляне на хипотеза в обхвата, в който работите. Тази хипотеза е базирана на статистически методи.

Как този подход ще Ви помогне?

Фокус върху важното – взимането на решения

Оставете подобряването на точността, подравняването, систематизирането и обработката на Вашите пространствени данни на нашите ГИС експерти.