Оптимизация на търговската мрежа

Въведение

Проучване за оптимизация на търговската мрежа е процес, при който се обследва възможността за намаляване на броя търговски обекти, без отлив на клиенти. Целта е да се осигури добро покритие на територията, но с по-малък брой обекти, което от своя страна оптимизира разходите за предоставяне на продуктите и услуги към крайните клиенти.

Проучването за оптимизация на търговската мрежа дава възможност на директори клонова мрежа и собственици на търговски обекти на едро и дребно да редуцират разходите си за достигане до крайни потребители. Изследване от този тип отговаря на един основен въпрос „Как да намалим броя на търговските обекти, без да губим клиенти?“.

В Urban Mapper се стремим да предоставим подробно количествено проучване с географски компонент, което да Ви даде обективно, безпристрастно и научно обосновано решение за закриване (или не) на дадени обекти, без да губите клиентска база. По този начин Ви съдействаме за яснота при взимане на управленски решения, също така намалявате риска, спестявате време, подобрявате финансовите резултати и предотвратявате загуби.

 

 

 

_

Отличителни характеристики

Обследване на конкуренцията и тяхната мрежа

… локализиране на конкурентни обекти в дадено населено място или определен регион с цел установяване на конкурентното влияние и измерване на евентуален отлив на клиенти при закриване на Ваш обект.

Обследване на достъпността

… видове транспорт, спирки на обществения транспорт, паркинги, вело транспорт, обществени обекти и т.н. с цел измерване източниците и начините на достъп до Вашия обект.

Обследване на потребителските нагласи

… колко са съществуващи клиенти, кои конкуренти предпочитат, защо ги предпочитат, има ли бариери пред вашата верига/ марка и т.н.

branch network optimization

Обследване на съществуващата търговска мрежа

… има за цел да установи препокриването на отделните обекти, а от там и установяване на канибализацията на клиенти от всеки обект.

Демографски профил на потенциалните потребители

… позволява на нашите клиенти да се запознаят с пространственото разпределение на целевата група, а това означава по-добра комуникационна стратегия на местно ниво.

demographic analysis

 

 

 

_

Не сте сигурни коя локация е излишна?

Разберете с коя може да се „разделите“ ...

 

 

 

_

Приложение на продукта

Собственици на големи и малки търговски обекти

... целящи да оптимизират своята мрежа от търговски обекти, имат една или повече локации, които искат да премахнат, но не са сигурни в крайния ефект от това.

Директори на клонова мрежа

... които трябва да преценят необходимостта или да оптимизират своята мрежа от линейни и точкови обекти за по-рационално покритие и предоставяне на услугата на дадена територия.

 

 

 

_

Техническа информация

Собствени замервания

... за набавяне на първични данни по ключови индикатори като трафик, пътникопоток, транспортна достъпност и много други индикатори, които се нуждаят от количествена информация.

Бази данни със свободен и платен достъп

... за цялостно обследване на демографски, социални, икономически, екологични и всякакви други индикатори.

Логистичен и транспортен анализ

... за осигуряване на достъп, привличане на клиенти, контекстен потенциал и т.н.

Пазарни проучвания и анализи

... за обследване на покупателна способност, потребителски нагласи и т.н.

ГИС и пространствени анализи

... за използване мощта на географската компонента при интегриране на всички налични информационни източници и намиране на нови перспективи и прозрения.

 

 

 

_

Не сте сигурни в приложимостта на Вашата бизнес идея?

Ние сме тук за да съдействаме на Вашето решение.

 

 

 

_

Свързани продукти

Последвайте линковете по-долу и открийте още свързани продукти на компанията Urban Mapper.

Компанията предлага оценка на потенциала за развитие на имот/и, които притежавате, с цел набиране на пълна информация и предотвратяване на загуби, неочаквани разходи, ниска доходност и ниска възвръщаемост на инвестициите.

Научете повече ->

Проучване за разширяване на търговската мрежа е процес, при който се обследва необходимостта от създаването на нов магазин или офис в дадено населено място. В крайна сметка се взима (или не) решение за отваряне на търговски обект.

Научете повече ->