Пространствена статистика

Пространствена статистика – значение, описание и подход

Пространствена статистика е подраздел на дисциплината статистиката. Тя се занимава с изследване на данни с географско местоположение. Това включва модели на точкови елементи, обобщение на данни на регионално и решетъчно ниво, както и измервания на определени места от земната повърхност.

Подход

Започваме анализа с дефиниция на каква информация ни е необходима. Най-подходящия начин за това е формирането на въпрос. След това е необходимо да разберем данните, с които разполагаме – какъв е техния вид и какви са подходящите методи за обработка. Следваща стъпка е да изберем метод и да обработим данните. Накрая разглеждаме резултатите и отговаряме на въпроса.