Проучване за разширяване на търговската мрежа

Въведение

Проучване за разширяване на търговската мрежа е процес, при който се обследва необходимостта от създаването на нов магазин или офис в дадено населено място. В крайна сметка се взима (или не) решение за отваряне на търговски обект. Това начинание е свързано с множество разходи, които трябва да бъдат предвидени, инвестирани и не на последно място възвърнати в хода на дейността. Тази стъпка на проучване е ключова за всеки бизнес включително и за стартиращ бизнес, където има много неизвестни, а бързото „потичане“ на парични средства обратно към организацията е от жизнено важно значение.

Проучване за разширяване на търговската мрежа дава възможност на стартиращи предприемачи, директори на клонова мрежа, собственици на търговски обекти на едро и дребно да оценят една или няколко възможни локации за нов обект. Тази оценка отговаря на един основен въпрос „Заслужава ли си?“ инвестирането в това начинание, а това от своя страна предотвратява прахосването на огромни средства в обекти с нисък потенциал.

В Urban Mapper се стремим да предоставим подробно количествено проучване с географски компонент, което да Ви даде обективно, безпристрастно и научно обосновано решение за откриване (или не) на нов обект в дадено населено място. От своя страна това ще доведе до предотвратяване на загуби, намаляване на риска, спестяване на време, по-добри финансови резултати и яснота при взимането на управленски решения.

 

 

 

_

Отличителни характеристики

Демографски профил на потенциалните купувачи

… което ще Ви позволи да опознаете целевата си група, а от там и да прецизирате начините си за комуникация и обслужване.

Покупателна способност на потенциалните купувачи

… дава възможност да придобиете ясна престава за финансовите възможности на вашата целева група и каква част от тях се харчат за продукти и услуги, които Вие предлагате.

Обследване на трафика на местно ниво

… каква е натовареността на транспортните мрежи и къде да позиционирате рекламните си материали с цел да привлечете максимален брой от тези потенциалните купувачи.

Analyses of preferred locations

Обследване на предпочетени локации

… сравнителен анализ между редица локации с висок потенциал с цел избор на най-потенциално печелившата.
.

Обследване на конкуренцията

… локализиране на конкурентни обекти в дадено населено място с цел проучване на риска от недостиг на клиенти. В допълнение това ще е основа за прецизиране на нашето позициониране, уникалните ни продуктови предложения и други.

Spatial competitive analyses

Обследване на достъпността

… видове транспорт, спирки на обществения транспорт, паркинги, вело транспорт, обществени обекти и т.н. с цел подобряване на достъпността на вашия обект.

Потребителски нагласи към вашата верига

… имате ли съществуващи клиенти, познават ли ви, кои конкуренти предпочитат, защо ги предпочитат, има ли бариери пред вашата верига/ марка и т.н.

.

 

 

 

_

Не сте сигурни коя локация при разширяване ще има най-голям потенциал?

Разберете коя от тях си заслужава ...

 

 

 

_

Приложение на продукта

Хора стартиращи собствен бизнес

... възнамеряващи да открият малък търговски обект, в който да вложат заделени средства и да подобрят финансовото благосъстояение на семеството си.

Инвеститори и предприемачи

... които искат да инвестират в бизнес начинания, но нямат необходимата информация, за да вземат информирано решение. Съответно, намаляване на неизвестните, премерен риск за средствата.

Собственици на големи и малки търговски обекти

... целящи да разширяват своята мрежа от търговски обекти, имат едно или повече възможни местоположения за това и търсят най-добрата възможна локация за да осъществят целите си.

Директори на клонова мрежа

... които трябва да преценят необходимостта или трябва да разширят своята мрежа от линейни или точкови обекти за по-добро покритие и предоставяне на услугата на дадена територия.

 

 

 

_

Техническа информация

Собствени замервания

... за набавяне на първични данни по ключови индикатори като трафик, пътникопоток, транспортна достъпност и много други индикатори, които се нуждаят от количествена информация.

Бази данни със свободен и платен достъп

... за цялостно обследване на демографски, социални, икономически, екологични и всякакви други индикатори.

Логистичен и транспортен анализ

... за осигуряване на достъп, привличане на клиенти, контекстен потенциал и т.н.

Пазарни проучвания и анализи

... за обследване на покупателна способност, потребителски нагласи и т.н.
.

ГИС и пространствени анализи

... за използване мощта на географската компонента при интегриране на всички налични информационни източници и намиране на нови перспективи и прозрения.

 

 

 

_

Не сте сигурни в приложимостта на Вашата бизнес идея?

Ние сме тук за да ги тестваме.

 

 

 

_

Свързани продукти

Последвайте линковете по-долу и открийте още свързани продукти на компанията Urban Mapper.

Компанията предлага оценка на потенциала за развитие на имот/и, които притежавате, с цел набиране на пълна информация и предотвратяване на загуби, неочаквани разходи, ниска доходност и ниска възвръщаемост на инвестициите.

Научете повече ->

Проучване за оптимизация на търговската мрежа обследва възможността за намаляване на броя търговски обекти, като крайната цел е намаляване на разходите за доставяне на услугата, без отлив и загуба на клиенти.

Научете повече ->