Уеб базирани ГИС решения

Въведение

Уеб базирани ГИС решения - средство за споделяне на карти (също shapefiles, растерни изображения, пространствени данни и статистическа информация) със специфична целева група. Тази група може да бъде от потенциални или настоящи клиенти, служители, всички онлайн потребители или друга аудитория, от която се интересуваме.

Уеб базираните ГИС решения значително подобряват информационния и комуникационния обмен между редактиращите - доставчици на пространствени данни и реалните потребители (на карти). Респективно, това дава възможност за по-ефективно осъществяване на ключови операции, като: устройствено планиране, земеделие, екология, управление на отпадъци, логистика, инвестиции в мрежи (търговски, инфраструктурни), управление на риска и други. В този смисъл, всички уеб базирани ГИС решения са алтернатива на статичните карти (на хартия) в непрекъснато развиващия се дигитален свят.

В Urban Mapper се стремим да предоставим данни с високо качество, структурираност и статистически контекст, с цел да подобрим резултатите на нашите бизнес партньори. Фокусираме се върху актуалност на информацията и автоматизацията на процеси, чрез синхрон между управлението на гео-проекти, потребители и доставчици на данни в една единна система.

 

 

 

_

Отличителни характеристики

Административен панел

… позволява на потребителите да управляват данните, работната среда, нивата и правата на достъп изцяло онлайн. С други думи – гъвкавост за работа със системата от всяка точка на света с достъп до интернет.

Нива на достъп и права

… разграничаване на потребителите в няколко групи в даден гео-проект и дефиниране на нива на достъп и права за четене и редактиране.

Внедрена PostgreSQL база данни

… позволява съхранение и обработка на данни с популярни софтуери, като QGIS (Quantum GIS) и от друга страна прилагане на комплексни пространствени функции.

shp/ wms/ wfs/ wcs

… съвместимост с най-разпространените файлови формати, позволяваща работа според потребностите на нашите бизнес партньорите.

Налична статистическа информация

… дава възможност за обвързване на 253 вида актуална статистическа информация за България с представената информация от клиентите.

 

 

 

_

Готови ли сте?

... да пристъпите към уеб базираните ГИС в този непрекъснато развиващ се дигитален свят?

 

 

 

_

Приложение на продукта

Градоустройство и регионално планиране

Системата дава възможност за споделяне на планове, програми и прогнози за дадена територия с населението, институциите, бизнеса и инвеститорите. От друга страна, тези групи, могат да предявят инвестиционните си намерения, да опишат проблеми на местната общност и бизнес средата.

Екология и управление на отпадъци

Подобрява възможностите за събиране и обработка на данни от екологични и теренни проучвания от персонализирани изследвания, изработка и споделяне на екологични оценки и управление на събиране и превоз на отпадъци.

Земеделие и управление на земи

Дава възможност за проследяване обработването на земеделските земи и позволява по-точното покритие на териториите под аренда.

Транспорт и логистика

Проследяване и управление на автопарка и товарите.

Мобилни оператори и инфраструктура

Позволява картографирането на мрежата и ключовите обекти по нейното протежение, а от друга страна разширява възможностите за нейното планиране и управление.

Застраховане и управление на риска

Решения за развитие на клоновата мрежа, оценка на риска, остойностяване на щетите от природни бедствия в даден регион чрез crowed sourcing.

 

 

 

_

Техническа информация

Уеб базираните ГИС създават условия за оптимизирано споделяне на геопространствени данни, подобряват на комуникационните процеси и подсигуряват структурираността на данните в даден гео-проекти.

Предоставяне на достъп

... ще Ви предоставим достъп до напълно функционален уеб базиран ГИС сървър и самостоятелна база данни в PostgreSQL (интегрирана към ГИС).

Определяне нива на достъп

... ще имате възможност да дефинирате кой да вижда данни, да прилага промени по тях или да създава нови файлове. От друга страна същия подход е възможен за прилагане и в самата база данни.

Качете Вашите данни

... разбира се Вие може да качите данни, да предоставите конкретни обекти и мероприятия, да правите промени, анализи, и визуализации от QGIS.

 

 

 

_

Нуждаете се от още насоки?

Сложността на запитването не е от значение, ние сме тук за да съдействаме.

 

 

 

_

Свързани продукти

Последвайте линковете по-долу и открийте още свързани продукти на компанията Urban Mapper.

Разработваме карти с цел улеснен функционален, демографски, социално-икономически, клъстерен и локационнo-алокационен анализ, както и за оценка на рискa от наводнения и други бедствия. Разработваме карти за анализ и оценка и на релефа, ослънчаване и "горещи точки".

Научете повече ->

(Геокодиране) локализиране на адреси, координати и местоположения по изготвени списъци. След това геореферираме - "подравняване" на точки, имоти и карти към налични географски координатни системи в ГИС.

Научете повече ->

Ще Ви помогнем да архивирате купчините хартия,чрез векторизиране и дигитализиране на растерните изображение, картите, чертежите или документите. След това ще ги внедрим в напълно функционални ГИС бази данни.

Научете повече->