Географски информационни системи (ГИС)

Географски информационни системи (ГИС) – абревиатура, значение, описание и ползи

ГИС е информационна система включваща софтуер, хардуер, данни, бази данни, потребители и процедури (методи) необходими на потребителите да събират, управляват и анализират географска информация. Най-голямото предимство на този тип информационни системи е възможността да се комбинират различни видове информация с географски местоположения. В резултат е възможно да се прилагат статистически процедури. Това позволява по-добро разбиране на географските модели и значимостта, с която се появяват.

Този вид системи имат два ключови компонента – географските данни и потребителите. Необходимо е потребителите да са запознати със софтуера и процедурите. Така става възможно качването на информация в системата, нейното валидиране, георефериране и описване.

 

Георефериране

Георефериране на векторни и растерни слоеве в ГИС – значение, описание и подход

Георефериране е процедура, която „подравнява“ различни типове географска информация към налична географска координатна система. Това Ви позволява да видите информацията заедно с друга, вече налична и геореферирана информация. Този процес включва изместване, мащабиране, завъртане, коригиране и др. С други думи се предоставя географска координатна система за всички слоеве с цял визуализация и анализ на информацията.

Подход на работа – стъпка по стъпка
  1. Координатна система: дефиниране на координатната система на вече подравнени слоеве;
  2. Подравняване на входящата информация към наличните реферирани слоеве;
  3. Качване на информацията в базата данни заедно с другите слоеве;

 

Дистанционни изследвания

Дистанционни изследвания – значение, описание и подход

Дистанционни изследвания е процес на събиране на информация за физически обекти, чрез снимки и разнообразни по вид сензори. По същество представлява измерване на електромагнитните характеристики на повърхността на тези обекти без реално да имаме контакт с тях. Събирането на тези снимки става чрез сателити, самолети и дронове, докато за сензорите е необходимо да се поставят в изучаваната зона. Сензорите най-често имат Wi-Fi връзка с предавателна станция в средата на една изучавана зона.

Подход

Подхода е широко разпространен за мониторинг на климатичните условия, екологичен контрол, класификация на земното покритие и градски анализи. При всички положения се използва ГИС като платформа за управление на данните и анализите им.

 

Пространствена статистика

Пространствена статистика – значение, описание и подход

Пространствена статистика е подраздел на дисциплината статистиката. Тя се занимава с изследване на данни с географско местоположение. Това включва модели на точкови елементи, обобщение на данни на регионално и решетъчно ниво, както и измервания на определени места от земната повърхност.

Подход

Започваме анализа с дефиниция на каква информация ни е необходима. Най-подходящия начин за това е формирането на въпрос. След това е необходимо да разберем данните, с които разполагаме – какъв е техния вид и какви са подходящите методи за обработка. Следваща стъпка е да изберем метод и да обработим данните. Накрая разглеждаме резултатите и отговаряме на въпроса.