Географски информационни системи (ГИС)

Географски информационни системи (ГИС) – абревиатура, значение, описание и ползи

ГИС е информационна система включваща софтуер, хардуер, данни, бази данни, потребители и процедури (методи) необходими на потребителите да събират, управляват и анализират географска информация. Най-голямото предимство на този тип информационни системи е възможността да се комбинират различни видове информация с географски местоположения. В резултат е възможно да се прилагат статистически процедури. Това позволява по-добро разбиране на географските модели и значимостта, с която се появяват.

Този вид системи имат два ключови компонента – географските данни и потребителите. Необходимо е потребителите да са запознати със софтуера и процедурите. Така става възможно качването на информация в системата, нейното валидиране, георефериране и описване.

 

Георефериране

Георефериране на векторни и растерни слоеве в ГИС – значение, описание и подход

Георефериране е процедура, която „подравнява“ различни типове географска информация към налична географска координатна система. Това Ви позволява да видите информацията заедно с друга, вече налична и геореферирана информация. Този процес включва изместване, мащабиране, завъртане, коригиране и др. С други думи се предоставя географска координатна система за всички слоеве с цял визуализация и анализ на информацията.

Подход на работа – стъпка по стъпка
  1. Координатна система: дефиниране на координатната система на вече подравнени слоеве;
  2. Подравняване на входящата информация към наличните реферирани слоеве;
  3. Качване на информацията в базата данни заедно с другите слоеве;