Маршрут за историята на София

Маршрут за историята на София

Пътеводител за историята и духа на град София – културно-исторически маршрут.

Това е проект, който проследява историческото и архитектурното развитие на централната част от град София в неговото единство и разнообразие. Единство – поради обхващане на всички исторически периоди от развитието на града и съчетаването им в един общ маршрут. Разнообразие – на отделните обекти, значимостта им за периода, в който са били изградени и функцията им в днешния облик на града.

Инициативата?

В края на лятото на 2017 година по инициатива на урб. Здравко Петров се постави началото на този маршрут в град София. Фокус на разработката са ученици, студенти, гости на града, туристи и граждани. Хора с желание да опознаят това населено място и периодите, през които е преминало за да достигне до ден днешен. Повече информация за самия маршрут и как да станете част от едно ново преживяване може да намерите тук.

Защо е необходимо да има маршрути?

Според Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) през периода от 2007 до 2013 година са инвестирани над 142 млн. лева в развитие на културни обекти в цялата страна. Средства, фокусирани за обновяване, социализиране и експониране на културно-исторически обекти. Много от тях са самостоятелни „парчета от мозайката“ на селищата, в които живеем. За да опазим наследството и дадем тласък на туристическата дейност е жизнено важно създаването на подобни вид маршрути.

Как да приложиш този модел и в твоето населено място?

Тази инициатива няма за фокус само нашата Столица, а по-скоро това е една отправна точка за разпространението на подобен вид опознавателен туризъм в нашите населени места. Ако искате вашето населено място да стане едно по-привлекателно място за любознателния турист – свържете се нас и разберете как.