Георефериране

Георефериране на векторни и растерни слоеве в ГИС – значение, описание и подход

Георефериране е процедура, която „подравнява“ различни типове географска информация към налична географска координатна система. Това Ви позволява да видите информацията заедно с друга, вече налична и геореферирана информация. Този процес включва изместване, мащабиране, завъртане, коригиране и др. С други думи се предоставя географска координатна система за всички слоеве с цял визуализация и анализ на информацията.

Подход на работа – стъпка по стъпка
  1. Координатна система: дефиниране на координатната система на вече подравнени слоеве;
  2. Подравняване на входящата информация към наличните реферирани слоеве;
  3. Качване на информацията в базата данни заедно с другите слоеве;